Úvodná stránka » Poslanie krízového strediska

Krízové stredisko "SOS" Hurbanovo dňom 31.12.2018 ukončilo svoju činnosť. 

Od 1.1.2019 funguje ako "SOS", Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo a po ukončení rekonštrukcie budovy bude poskytovať sociálne služby v špecializovanom zariadení pre autistov.


Kontakt

"SOS", Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
Komárňanská 67/135
0911 690 977