Úvodná stránka » Zamestnanci „SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
Riaditeľka:                       
                                         Ing. Bc. Leczkésiová Kornélia  riaditelka@kssoshurbanovo.sk
Sociálna pracovníčka:           
                                        Mgr. Bc. Mikulcová Alena 
Psychológ:                        
                                        Mgr. Šikula Gabriel
Ekonómka:
                                        Mgr. Vasová Marta 
Hospodárka:
                                        Schvarczová Gabriela
Zdravotná sestra: 
                                        Molnárová Katarína
Vychovávateľky:                
                                        Dunaiová Zuzana
                                        Gulyásová Andrea
                                        Hulková Katarína
                                        Cziborová Henrieta
Pomocné vychovávateľky:  
                                        Vargová Mariana
                                        Szűcsová Eleonóra
                                        Lengváriová Oľga
                                        Győriová Mária
                                        Mesterová Júlia
                                        Cifrová Perla
Kuchárky:                           
                                        Stevlíková Margita
                                        Tóthová Marcela
                                        Jóbová Ingrida
Upratovačky:                    
                                        Cirleová Margita
                                        Fodorová Edita
Údržbár:                        
                                        Vantara Zsolt

Kontakt

Krízové stredisko "SOS" Hurbanovo
Komárňanská 67/135
0911 690 977