Úvodná stránka » Služby » Denný režim

I. a II. výchovná skupina

06,30 - 07,00               budíček, ranná toaleta, úprava izieb
07,00 - 07,15               kontrola izieb
07,15 - 07,40               raňajky
07,40 - 08,00               odchod II. VS do školy

I. výchovná skupina

08,00 - 09,15              tvorivé hry s vychovávateľkou
09,15 - 09,30              ranné cvičenie, pohybové hry
09,30 - 09,50              výchovné zamestnanie podľa výchovného plánu
09,50 - 10,00              hygiena pred stravovaním
10,00 - 10,15              desiata
10,15 - 10,25              príprava na pobyt vonku
10,25 - 11,30              pobyt vonku
11,30 - 11,45              príprava na obed, hygiena pred stravovaním
11,45 - 12,15              obed
12,15 - 12,30              hygiena, príprava na poobedňajší odpočinok
12,30 - 15,00              poobedňajší odpočinok na izbách
15,00 - 15,30              poobedňajší budíček, hygiena pred stravovaním

II. výchovná skupina

12,00 - 14,00              postupný príchod detí zo školy, prezliekanie sa, obed
14,00 - 15,25              povinné štúdium s vychovávateľkou
15,25 - 15,30              hygiena pred stravovaním

 I. a II. výchovná skupina

15,30 - 15,45              olovrant
15,45 - 17,45              pobyt vonku, voľné alebo organizované činnosti
                                   /záujmové činnosti, vychádzky/
17,45 - 18,00              príprava na večeru, hygiena pred stravovaním
18,00 - 18,30              večera
18,30 - 19,30              večerná toaleta
19,30 - 20,00              príprava na večierku, večierka pre I. výchovnú skupinu
20,00 - 21,00              osobné voľno pre II. vých. skupinu, spoločenské hry, sledovanie TV
21,00 - 21,15              príprava na večierku, večierka pre II. výchovnú skupinu
21,15 - 06,30              spánok, nočný kľud

Kontakt

Krízové stredisko "SOS" Hurbanovo
Komárňanská 67/135
0911 690 977