Pondelok – Piatok: od 8,00 do 15,00 hod.

Tel. č.: 035 760 2208

            0911 690977

Fax:     035 760 4505

E-mail: kssoshurbanovo@gmail.com

Sponzorský účet: 7000313076/8180


Kontakt

Krízové stredisko "SOS" Hurbanovo
Komárňanská 67/135
035 7602208
FAX 035 7604505