Pondelok – Piatok: od 8,00 do 15,00 hod.

Tel. č.: 0911 690 977

E-mail: kssoshurbanovo@gmail.com

Sponzorský účet: 7000313076/8180


Kontakt

Krízové stredisko "SOS" Hurbanovo
Komárňanská 67/135
0911 690 977