Úvodná stránka » Prehľad zákaziek

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie január - marec 2O03

Zákazkáy s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie apríl - jún 2O03

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie jul - sept 2O03

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie okt - dec 2O03

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie jan - marec 2014

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie apríl - jún 2014

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie júl - sept 2014

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie okt - dec 2014

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie jan - mar 2015

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie apr - jun 2015

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie júl - sept 2015

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie okt - dec 2015

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie jan - marec 2016

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie apríl - jún 2016

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie júl - december 2016

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € za obdobie január - marec 2017

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € za obdobie apríl - jún 2017

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € za obdobie okt - december 2017

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € za obdobie jan - marec 2018

Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 € za obdobie apríl - jún 2018


Kontakt

Krízové stredisko "SOS" Hurbanovo
Komárňanská 67/135
035 7602208
FAX 035 7604505