Úvodná stránka » Zamestnanci KS „SOS“
Riaditeľka:                         
                                         Ing. Bc. Leczkésiová Kornélia  riaditelka@kssoshurbanovo.sk
Sociálna pracovníčka:           
                                        Bc. Molnárová Alena
Ekonómka:
                                        Bc. Hulková Marta 
Hospodárka:
                                        Schvarczová Gabriela
Zdravotná sestra: 
                                        Molnárová Katarína
Vychovávateľky:                
                                        Dunaiová Zuzana
                                        Gulyásová Andrea
                                        Hulková Katarína
                                        Ryšavá Helena
Pomocné vychovávateľky:  
                                         Vargová Mariana
                                         Szűcsová Eleonóra
                                         Lengváriová Oľga
                                         Győriová Mária
                                         Bc. Bazsóová Iveta
                                         Ďuríková Jarmila
Kuchárky:                           
                                         Stevlíková Margita
                                         Tóthová Marcela
                                         Jóbová Ingrida
Upratovačky:                    
                                         Cirleová Margita
                                         Fodorová Edita
Údržbár:                        
                                         Dombovári Zoltán

Kontakt

Krízové stredisko "SOS" Hurbanovo
Komárňanská 67/135
035 7602208
FAX 035 7604505

Krízové stredisko "SOS" Hurbanovo