Úvodná stránka » Úradná tabuľa » Zverejňovanie zákaziek

Zverejňovanie zákaziek v zmysle paragrafu 9 odsek 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Dátum zadania        Druh zákazky                 Názov zákazky              Výzva na ponuku 
 22.11.2013  stavebné práce  podlahárske práce
 29.11.2013  stavebné práce  výmena okien
 19.11.2013  služby  zimný tábor pre deti 
 04.04.2014  služby  mrazené polotovary
 04.04.2014  služby  mliečné výrobky, ovocie
 04.04.2014  služby  chlieb a pečivo
 10.04.2014  služby  maliarské práce
 15.05.2014  služby  nábytok
 15.05.2014  služby  bytový textil
 13.06.2014  služby  spotrebný a drog. mater.
 13.06.2014  služby  mäsové výrobky
 16.06.2014  služby  detský tábor
 02.09.2014  tovar  Elektrickd trojnirovd pec
 25.09.2014  tovar  Toner
 11.03.2015  tovar  Chlieb a pekárenské výrobky
 11.03.2015  tovar  Potraviny, mlieko a mliedne vyrobky, ovocie a zelenina
 11.03.2015  tovar  Mrazené virobky a mrazené polotovary
 10.06.2015  tovar  Výzva na predloženie ponuky
 18.04.2016  tovar Výzva na predloženie ponuky - mrazené výrobky
 18.04.2016  tovar Výzva na predloženie ponuky - pekárenské výrobky
 18.04.2016  tovar Výzva na predloženie ponuky - mliečné výrobky
  01.06.2016  tovar  Výzva na predloženie ponuky - mäsové výrobky
  01.06.2016  tovar  Výzva na predloženie ponuky - drogistický tovar
  31.10.2016  tovar  Výzva na preloženie ponuky - maliarske a nat. práce
  29.03.2017  tovar  Výzva na predloženie ponuky - pekárenské výrobky
  29.03.2017  tovar  Výzva na predloženie ponuky - mrazené výrobky
  29.03.2017  tovar  Výzva na predloženie ponuky - mliečné výrobky
 01.06.2017  tovar  Výzva na predloženie ponuky - mäsové výrobky
 28.06.2017  tovar   Výzva na predloženie ponuky - drogistický tovar
 08.11.2017  tovar   Výzva na predloženie ponuky - pekárenské výrobky
 26.03.2018  tovar  Výzva na predloženie ponuky - pekárenské výrobky
 26.03.2018  tovar  Výzva na predloženie ponuky - mliečné výrobky, ovocie, zel.
 18.05.2018  tovar  Výzva na predloženie ponuky - mäsové výrobky


Kontakt

Krízové stredisko "SOS" Hurbanovo
Komárňanská 67/135
0911 690 977