Úvodná stránka » Úradná tabuľa » Zverejňovanie zmlúv

  Č. zmluvy     Zverejnené    Zmluvný partner                                  Cena   €   Predmet  Predmet 
 2_2013  05.02.2013  C - Service, s. r. o. IČO 45681627 1967,00  Rámcová zmluva na dodávku tonerov
 3_2013  28.03.2013  J. Magdolenová, IČO 46680241  480,00     Plnenie úloh civilnej ochrany
 4_2013  29.03.2013  Hurbanovo, net s.r.o. IČO 4673891 159,60  Internetové pripojenie
 5_2013  29.04.2013  LAR spol. s.r.o. 3189,16  Dodávka chleba a pekár. výrob.
 6_2013  26.04.2013  Mirkom s.r.o. , IČO 44886764 3208,23  Dodávka mrazených výrobkov
 6_2013_D1  26.04.2013  Mirkom s.r.o. , IČO 44886764       -  Dodávka mrazených výrobkov - dodatok
 7_2013  26.04.2013  Kurucz Juraj, 14144379 600,00  revízia elktrických spotrebičov
 8_2013  30.04.2013  CBA Slovakia s.r.o. IČO 36620319 4555,03  rámcová zmluva na dodávku potravín
 9_2013  30.04.2013  CBA Slovakia s.r.o. IČO 36620319 10280,23   rámcová zmluva /potraviny/
 10_2013   30.04.2013  CBA Slovakia s.r.o. IČO 36620319 3856,23  rámcová zmluva /potravín/
 10_2013_D1   30.04.2013  CBA Slovakia s.r.o. IČO 36620319       -  dodatok k zmluve o dodávke potr.
 11_2013   30.06.2013  CARNE - Dulovce  IČO 32420102 6336,90  dodávka mäsa a mäsových výrobkov
 12_2013_D1   30.06.2013  CARNE - Dulovce  IČO 32420102       -  dodatok k zmluve z 20.01.2011
 13_2013_D1   30.06.2013  Dao Mguyen Van  IČO 32423659         -         dodatok k zmluve z 01.06.2009
 14_2013  30.06.2013  Unimal - Vas Árpád  IČO 33943150 11950,07  rámcová zmluva na dodávku tov.
 14_2013_D1  30.06.2013  Unimal - Vas Árpád  IČO 33943150        -  dodatok k zmluve z 20.01.2011
 15_2013_D1   30.06.2013  ABS Moča s.r.o.  IČO 44519893        -  dodatok k zmluve z 02.01.2009
 15_2013  01.07.2013  ABS Moča s.r.o.  IČO 44519893 475,20  §22 zák. NRSR 124/ 2006
 16_2013  01.07.2013  Dao Mguyen Van  IČO 32423659        -  nákup osobného vybavenia 
 17_2013  15.07.2013  Slovak Telecom a.s. IČO 35763489       -  volací program BISNIS ISDN
 18_2013  25.07.2013  Očkolandia o.z.   IČO 42280117       -  letný tábor 2013 pre detí z KS
 19_2013  10.09.2013  Telecom Sk IČO: 35763469 24.99  telekomunikačný balík
 20_2013  23.09.2013  ITAK s.r.o.  IČO: 36523488 237,60  bezpečnostný projekt
 21_2013  19.12.2013

 EuroStandard Sk IČO: 44800037

1348,75  výmena okien na budove 4 ks
 22_2013  20.12.2013

 Očkolandia o.z. IČO: 42280117

   detská rekreácia
 23_2013  04.02.2014

 F - Petrol s.r.o., IČO: 36621688

   Rámcová zmluva na PHM
 24_2013  18.02.2014

 Cleantex     IČO: 34370587

 973,00  služby práčovne
 25_2013  29.04.2014

 T. Nagy IČO: 34694901

 1428,00  maliarské práce
 24_2013  29.04.2014

 CBA Slovensko a.s. IČO: 36620319

 9774,23  potraviny
 24_2013  29.04.2014

 LAR s.r.o.  IČO: 18048544

   chlieb, pečivo
 24_2013  29.04.2014

 Mirkom s.r.o. IČO: 44886764

   mrazené výrobky
 25_2014  30.06.2014

 CARNE Jozef BADALA IČO: 32420102   

 6.561,30  mäsové výrobky
 26_2014  30.06.2014

 Unimal - Vas Árpád IČO: 33943150

 23.843,67  drogistický a  spotrebný tovar
 27_2014  1.8.2014

 TIK TAK, IČO: : 37 960 644

 -  zabezpečenie  letného pobytového tábora pre deti
 28_2014  25.9.2014

 Marian Strhan - RM ELEKTRO,  IČO: 34 264 761

 2.990  Elektrická  trojrúrová pec
 10_2014  4.11.2014

 Domisoft s.r.o.,  IČO: 46 78 767

 4.167,36  Dodávka tonerov
 1_2015  2.1.2015

 INTA, s.r.o,  IČO: 34 129 863

 -  Zber odpadkov
 2_2015  5.2.2015

 F.PETROL s.r.o.,  IČO: 36562688

 -  Benzín
 3_2015  29.4.2015

 CBA Slovakia a.s., IČO: 3662019

 -  Tovar
 4_2015  29.4.2015

 LAR spol. s r. o.,  IČO: 18048544

 -   Tovar
 5_2015  29.4.2015.

 Mirkom s. r. o.,  IČO: 44886164

 -   Tovar
 6_2015  5.5.2015

 Cleantex,  IČO: 34370587

 -   Tovar
 7_2015  30.06.2015  KOOPERATIVA poisťovna -  Poistenie
 8_2015  30.06.2015  KOOPERATIVA poisťovna -  Poistenie
 9_2015  30.06.2015  KOOPERATIVA poisťovna -  Poistenie
10_2015  30.06.2015  KOOPERATIVA poisťovna -  Poistenie
11_2015  30.06.2015  CARNE - Jozef Bada -  Tovar
12_2015  15.07.2015  ABS Moča s.r.o., -  PZS
13_2015  15.07.2015  ABS Moča s.r.o., -  BOZP a OPP
 1_2016  01.02.2016  F.Petrol s.r.o. -  Benzín
 2_2016  31.03.2016  Bc. Jana Magdolenová  -  CO - zabezp.  
 4_2016  29.04.2016  Mirkom s.r.o.  Mrazené výrobky
 5_2016  29.04.2014  LAR s.r.o. 3.145  Pekárenské výr.  
 6_2016  12.05.2016   Rumanová,  JUDr 800  Právne služby
 7_2016  01.06.2016  Mono Oliver Simko 1.162  služby práčovne
 8_2016  09.06.2016  ITAK, s.r.o.  -  ochrana údajov
 9_2016  10.06.2016  CBA Slovakia a.s. 1.9361  nákup potravín
10_2016  30.06.2016  CARNE - Jozef Badala 6.937  nákup mäsa
11_2016  19.07.2016  Unimal Hurbanovo  5.971  drogistický tovar
12_2016  13.12.2016  JUDr. Petra Rumanová 4.000  právna pomoc
 1_2017  07.04.2017  Mirkom s.r.o.  3.574 mrazené výrobky
 2_2017  27.04.2017  LAR s.r.o. 3.847 pekárenské výr.
 3_2017  28.04.2017  CBA Slovakia a.s. 18.200 mliečné výrobky
 4_2017  22.05.2017  O. Z. Fantázia detí 5.880 letný tábor
 5_2017  19.01.2017  Slovak Telekom a.s.  -  Magenta 1  
 6_2017  19.01.2017   Slovak Telekom a.s. 696   IP telefónovanie  
 7_2017   29.06.2017   CARNE -  Jozef Badala 8.485,60  mäsové výrobky  
 8_2017   04.07.2017   Slovak Telekom  -  Mágio Go  
 9_2017  24.07.2017  Tabita - IKSS s.r.o. 1.800,-   projekt  
 10_2017  14.07.2017  ABS Moča s.r.o.  432,-  BOZP  
 11_2017  31.07.2017   Unimal  - Vas Árpád  17.867,-  drogistický a   spotrebný tovar  
 12_2017  08.12.2017  Kooperatíva poisťovňa 234,22,-   poistenie osôb  
 13_2017  29.11.2017  Mirkom s.r.o. 4.483,10,-   mrazené výrobky  
 01_2018  15.01.2018  Liečebno - vých. sanat. Poľný Kesov 10,-   náklady za pobyt   
 02_2018  15.01.2018  Liečebno - vých. sanat. Poľný Kesov  3,20,-  náklady za pobyt   
 03_2018  23.02.2018  Tabita - IKSS s.r.o. - dodatok č.1 -   projekt  
 04_2018  16.03.2018  DOCUGROUP Slovakia s.r.o.  1.532,-   spáva registratúry  
 05_2018  27.03.2018  JUDr. Petra Rumanová  -  právne služby  
 06_2018  05.04.2018  Bc. Jana Magdolenová  plnenie úloh CO  
 07_2018  30.04.2018  LAR spol. s.r.o.  7.115,50  pekárenské výr.  
 08_2018  20.06.2018  Webpomoc s.r.o.  450,-  zodpovedná osoba    
 09_2018  26.06.2018  LAR spol. s.r.o.  22.706,24,-  mrazené výrobky  
 10_2018  30.06.2018  CARNE -  Jozef Badala 9.814,00,-   mäsové výrobky  
 11_2018  17.07.2018  JUDr. Petra Rumanová  -  právne služby  
 12_2018  21.12.2018  Kooperatíva a.s. 72,21,-   poistná zmluva   
 13_2018  04.12.2018  T- Com a.s. 290.-   kupna zmluva  
 14_2018  06.12.2018  Edenred s.r.o.  -  stravovacie služby   
 15_2018  13.12.2018  PRPMYS Soft s.r.o. 460,80,-  licenčná zmluva  
 16_2018  13.12.2018  PROMYS Soft s.r.o. 360,-   licenčná zmluva  
 17_2018  21.12.2018  Stredná odborná škola techniky a mech.  zmluva o výpožičke  
 01_2019
 28.12.2018
VEK NÁDEJE Zariadenie sociálnych služieb NZ
-
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov  
 02_2019
 28.06.2019
 Kooperatíva poisťovňa a.s.
505,80
Súborové havarijné poistenie vozidiel
 
 03_2019
 28.06.2019
 Kooperatíva poisťovňa a.s. 78,60
Poistná zmluva č. 1009900810
 
 04_2019
 28.06.2019
 Kooperatíva poisťovňa a.s. 199,22
Úrazové poistenie osôb prepravovaných
 
 05_2019
 28.06.2019
 Kooperatíva poisťovňa a.s. 114,00
Zodpovednosť za škodu č. 3559006246
 

 


Kontakt

Krízové stredisko "SOS" Hurbanovo
Komárňanská 67/135
0911 690 977